Ce înseamnă OIREP și cum te avantajează o astfel de colaborare?

Fepra
Fepra Oct 5, 2021 4:25:13 PM #managementul deseurilor

Distribuie articolul pe:
 

La nivel european, legislația este foarte strictă în privința normelor de mediu, iar odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, ne-a revenit obligația de a ne alinia acestor norme. Una dintre acestea aduce în atenția producătorilor/ importatorilor cu activitatea comercială în România conceptul de Răspundere Extinsă a Producătorului, respectiv conceputul de OIREP (Organizații care Implementează obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului). 

Prin intermediul acestora, producătorii sau importatorii de produse ambalate, cu activitatea comercială pe teritoriul țării noastre, își pot îndeplini responsabilitatea față de mediu prin atingerea obiectivelor de reciclare și valorificare pentru deșeurilor de ambalaje.

Cu ce scop s-au impus aceste colaborări și cum ajută? 

Pentru a atinge țintele anuale de reciclare la care și România, ca orice alt stat membru UE, este angajată, este nevoie de trasabilitate deplină și de un întreg sistem de management al deșeurilor de ambalaje. De aceea, cu ajutorul unei OIREP, precum FEPRA, companiile pot încredința cu siguranță și transparență această responsabilitate.

Activitatea OIREP-urilor reprezintă un pilon important pentru a avea un mediu înconjurător mai curat. Pentru a-și putea optimiza potențialul de a aduce rezultate cu adevărat semnificative la nivel de țară, companiile trebuie să înțeleagă responsabilitățile ce li se cuvin în domeniul mediului și să colaboreze cu OIREP-uri și parteneri de încredere în privința îndeplinirii țintelor de reciclare.

Principalele responsabilități de mediu pentru companii

  • Colectarea separată a deșeurilor

Una dintre responsabilitățile companiei tale  este de a te asigura că deșeurile sunt colectate conform legislației, iar Art. 14 Alin. (1)-(2) din Legea 211/2011 aduc în vedere următoarele aspecte:

“(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

(2) Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora şi de a nu le amesteca în timpul transportului.”

Pentru a te asigura că obligațiile sunt îndeplinite corespunzător, este recomandat să închei un contract cu o companie de salubritate sau cu un colector autorizat pentru preluarea deșeurilor de ambalaje. Astfel, vei evita posibilele amenzi ce ar putea interveni în cazul neîndeplinirii condițiilor de valorificare a deșeurilor.

  • Răspunderea extinsă a producătorului

Așa cum am menționat la început, companiei tale îi revine obligația de a atinge obiectivele de reciclare. Iată ce spune Art. 12. Alin. (1) din Legea 211/2011, referitor la răspunderea extinsă a producătorului:

“În vederea prevenirii, reutilizării, reciclării şi a altor tipuri de valorificare a deşeurilor, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului promovează sau, după caz, propune măsuri cu caracter legislativ ori nelegislativ prin care producătorul produsului, persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce, cu titlu profesional, proiectează, produce, prelucrează, tratează, vinde ori importă produse este supus unui regim de răspundere extinsă a producătorului.”

OIREP-urile sunt soluția care ajută companiile să îndeplinească această responsabilitate, în special datorită expertizei în dezvoltarea rețelei naționale de parteneri din zona de colectare și de reciclare. Prin preluarea răspunderii producătorului, OIREP-urile aduc beneficii atât companiilor cu care colaborează, cât și la nivel de țară.


OIREP-urile sunt un accelerator pentru a îndeplini țintele de reciclare la nivel de țară, iar în condițiile în care până în 2025 România trebuie să recicleze 65% din deșeurile de ambalaje, există o nevoie și mai mare a echipelor de specialiști în domeniu.

  • Protecția mediului și a populației din jur

O obligație atât din punct de vedere legislativ, dar și moral, al producătorilor din România este:

Legea 211/2011, Art. 20: “Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

  1. a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
  2. b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  3. c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.” 


Observăm din ce în ce mai multe situații neplăcute și incidente care contravin tocmai acestui articol, iar cea mai bună modalitate prin care producătorii se pot asigura că activitățile desfășurate de întreprindere nu dăunează celor din jur și mediului, este de avea alături un partener de încredere pentru consultanța de mediu. O echipă cu expertiză în problemele de mediu te poate ajuta nu doar să îți îndeplinești responsabilitatea legislativă, dar și să aduci în compania ta valori mai solide, bazate pe sustenabilitate și pe inovare. 

Descoperă serviciile de consultanță de mediu și de preluare a responsabilității oferite de FEPRA

Avantajele care te așteaptă în colaborarea cu FEPRA

Calitatea serviciilor noastre este confirmată de cei peste 700 de producători și importatori români pe care i-am ajutat să îndeplinească în condiții de siguranță, eficiență și transparență obligațiile legale de reciclare și valorificare. Însă, pe lângă acest aspect, cele mai importante avantaje pe care le are compania ta alături de FEPRA sunt:

  • Costuri scăzute 

Conform Art. 21 Alin. (1), întreprinderea ta trebuie să plătească taxă de poluare la Administrația Fondului pentru Mediu: “În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.”  

În comparație cu suma ce trebuie plătită către Administrația Fondului de Mediu, costurile către FEPRA pentru preluarea responsabilității de gestionare a deșeurilor de ambalaje sunt cu cel puțin 30% mai mici.

comparatie-30-procente-v2

 

  • Distribuirea eficientă a resurselor umane și de timp

Prin încheierea contractului cu FEPRA, îți punem la dispoziție aplicația FEPRA 2.0, care va emite automat ANEXA 3, necesară pentru AFM. Astfel, îți vei putea redirecționa resursele către alte activități de bază pentru compania ta.

 

  • Siguranța îndeplinirii obligațiilor față de autoritățile de mediu 

Suntem un partener de încredere, cu autoritate în gestionarea deșeurilor de ambalaje puse pe piață de partenerii noștri. În funcție de valorile și nevoile fiecărei afaceri, urmărim îndeplinirea obiectivelor cu maximă eficiență.

În cei 5 ani de acitivitate, ne-am ocupat de peste 1.000.000 de tone de ambalaje, pentru care am preluat responsabilitatea și am colaborat cu peste 200 de parteneri (colectori, reciclatori si autorități).

Descoperă ecosistemul nostru complet de servicii integrate pentru un management al resurselor și intră în comunitatea companiilor care devin mai sustenabile cu fiecare an, cu fiecare tonă de deșeuri gestionată.

Îți preluăm responsabilitatea!

FEPRA International SA este una dintre organizațiile lider în domeniul managementului deșeurilor de ambalaje din România, iar prin activitatea sa, se implică în rezolvarea problemelor locale de mediu, promovând politici sustenabile de mediu și beneficiile reciclării și ale unui consum sustenabil pentru tranziția către o economie circulară funcțională.

Viziunea noastră este aceea că o dezvoltare sustenabilă a umanității nu poate avea loc fără un management eficient şi coerent al resurselor, iar dezvoltarea industrială, consumul şi managementul deșeurilor trebuie să devină coerente, corelate şi benefice umanității.

Distribuie articolul pe:

 

Articole asemănătoare