Impactul AFM (Administrația Fondului pentru Mediu) asupra afacerilor

Distribuie articolul pe:
 

La nivel global, dacă privim către inițiativele și campaniile promovate în spațiul public, măsurile pe care le iau companiile privind responsabilitatea față de mediu au crescut semnificativ. Cu toate acestea, 57% dintre consumatori au așteptări mari din partea companiilor în ceea ce privește implicarea în campanii care să susțină diminuarea schimbărilor climatice sau reducerea consumului de apă, conform unui sondaj realizat de PwC la nivel global. În plus, 83% dintre consumatori își doresc mai multă proactivitate și preocupare constantă asupra politicilor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (ESG). 

În acest context, este esențial ca afacerea ta să fie responsabilă față de mediu și, mai important decât atât, să își îndeplinească obligațiile legale. Din punct de vedere legislativ, îndeplinirea acestor obligații trebuie raportată către Administrația Fondului pentru Mediu, precum și către alte instituții, conform specificului activității.

Ce reprezintă Administrația Fondului pentru Mediu?

Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plăteşte” şi „responsabilitatea producătorului”. Administraţia Fondului pentru Mediu funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Cui se adresează AFM?

Administrația Fondului de Mediu are sub monitorizare orice categorie de beneficiari care sunt obligați să ia la cunoștință problemele de mediu și să acționeze în conformitate cu aceste provocări, pentru a nu înrăutăți situația actuală. Acești beneficiari pot fi:

 • Persoane fizice;
 • Persoane fizice autorizate;
 • Întreprinderi individuale și familiale;
 • Asociații de proprietari;
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară;
 • Institute de cercetare-dezvoltare;
 • Unități și instituții de învățământ;
 • Unități administrativ-teritoriale;
 • Composesorate și ocoale silvice;
 • Unități de cult;
 • Operatori economici;
 • ONG-uri.

Ce măsuri trebuie să ia compania ta pentru a evita o amendă din partea AFM, dacă ești producător sau importator produse ambalate?

Orice beneficiar menționat anterior care pune pe piața românească produse ambalate este obligat să declare ce ambalaje pune pe piață și să achite taxele corespunzătoare către Administrația Fondului de Mediu. 

Lunar, responsabilul de mediu din cadrul firmei trebuie să raporteze cantitatea de ambalaje puse pe piață către AFM, până pe data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Responsabilul de mediu poate fi persoană fizică sau juridică, cu condiţia să deţină obligatoriu o diplomă a unui curs de mediu.

Mai mult, trebuie să se țină cont și de raportarea către ANPM. Raportarea datelor și informațiilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului (ANPM), până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic. 

Este important de reținut faptul că toți operatorii economici sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, excepție făcând operatorii economici care desfășoară activități de transport - aceștia fiind obligați să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.


Ce pași trebuie să urmezi pentru a-ți îndeplini aceste obligații și pentru a te pregăti pentru un control din partea AFM?

 1. 1 | Identifică și ține o evidență a tipurilor de ambalaje importate sau achiziționate. Excepție fac operatorii care exportă internațional, aceștia neavând obligațiile către AFM privind responsabilitatea deșeurilor de ambalaje. Pentru o evidență corectă, acordă atenție procesului de măsurare a cantității de ambalaje.
 2.  
 3. 2 | Formulează declarația fiscală, ținând cont de informațiile adunate la punctul anterior. Indiferent că ai achiziționat/ importat sau nu produse ambalate, această declarație trebuie depusă în fiecare lună pentru luna anterioară. Anual, trebuie să declari și să achiți o penalitate către AFM, în cazul în care nu ai îndeplinit obiectivele de reciclare a deșeurilor, conform Legii 249/2015 și OUG nr. 196/2005. Pe lângă această taxă, în calitate de operator economic care produce deșeuri, ai responsabilitatea de a plăti și alte taxe corespunzătoare, în funcție de specificul activității desfășurate.
 4.  
 5. 3 | Deseori, reprezentanții AFM solicită anumite documente financial-contabile, cum ar fi balanțe, fișe de cont, jurnale de vânzări, etc. Din acest punct de vedere, este esențial ca  firma ta să aibă un sistem de contabilitate foarte bine organizat. Cu atât mai mult, dacă ai încheiate parteneriate pentru gestionarea deșeurilor, cum ar fi colaborarea cu un partener care îți preia responsabilitatea de reciclare și valorificare, ești obligat să prezinți dovada către reprezentanții AFM.
 6.  
 7. 4 | Un aspect pe care trebuie să îl iei în considerare ca fiind foarte important în cazul unui control AFM este algoritmul de calcul utilizat pentru declararea cantității de ambalaje. Se poate întâmpla ca reprezentanții AFM să observe anumite nereguli în ceea ce privește cantitățile declarate, motiv pentru care au dreptul să desfășoare, în paralel, un control de verificare a cantităților, cu instrumente proprii, omologate.
 8.  
 9. Cine este responsabil de transmiterea acestor informații către Administrația Fondului de Mediu?

Persoana responsabilă pentru aceste acțiuni poate fi un angajat din cadrul companiei tale care a fost desemnat drept responsabil de mediu, calificare dobândită în urma unui curs de mediu acreditat de instituțiile statului sau de către un expert de mediu dintr-o companie de consultanță. De asemenea, responsabilul poate fi o persoană fizică sau juridică.

Provocările companiilor în declararea către AFM și cum pot fi depășite

Acuratețea datelor și informațiilor declarate oficial către AFM este cheia către un proces reușit. Totuși, pentru a reuși acest lucru, procesul de declarare către AFM se dovedește de cele mai multe ori a fi unul complex, consumator de timp și de multe alte resurse.

Anumite companii nu au o evidentă clară privind completarea declarațiilor de mediu. Altele, au probleme în convertirea datelor din modulele specifice de gestiune internă. Sunt și companii care, în cazul unui control, au descoperit neconcordanțe la nivel de organizare și monitorizare a aspectelor financiar-contabile din punct de vedere al gestiunii deșeurilor. 

Astfel de provocări nu fac decât să îngreuneze desfășurarea activității unei companii, implicit să își îndeplinească obligațiile către stat, situație care conduce la penalități semnificative. Din acest punct de vedere, cea mai mare provocare rămâne aceea de a ține pasul cu modificările legislative constante. Pentru a face față acestei provocări specifice legislației fiscale de mediu, operatorii economici pot colabora cu parteneri autorizați, care să le preia responsabilitatea legală în ceea ce privește valorificarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje. OIREP-urile reprezintă un partener de încredere, prin intermediul căruia vei eficientiza întregul proces de îndeplinire a țintelor de reciclare, contribuind astfel la crearea economiei circulare în România.

Află mai multe informații referitoare la responsabilitatea legală față de mediu a unei companii  pe site-ul Fepra

Distribuie articolul pe:

 

Articole asemănătoare